Bengkel Pengukuhan Jatidiri Dan Kepimpinan Personel ICT

TARIKH: 25 April 2019 (Khamis)
MASA: 8:30 pagi – 5:30 petang
TEMPAT: Blok B1, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya
PESERTA:  PPTM Gred FA29, FA32 dan FA38

OBJEKTIF BENGKEL:

a) Memantapkan tadbir urus organisasi dalam membina kepimpinan yang berwibawa dan dinamik.
b) Memperkasakan bakat dan potensi pemimpin melalui peningkatan elemen komunikasi yang efektif.
c) Meningkatkan jatidiri dalam kepimpinan agar berani dan kental menghadapi isu dan cabaran masakini.
d) Menggalakkan percambahan idea di kalangan anggota kesatuan bagi melahirkan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat yang berasaskan pengetahuan teknologi terkini.

“DARI PPTM UNTUK PPTM”