Bengkel Penambahbaikan Skim Teknologi Maklumat 2019

Tarikh : 23 Mei 2019

Tempat : MAMPU Putrajaya

Bengkel ini telah dihadiri oleh wakil-wakil daripada PERJASA, CTSU dan 6 wakil PPTM. Hasil daripada bengkel ini akan dibawa kepada JPA untuk tindakan selanjutnya.

Antara perkara-perkara perbincangan meliputi syarat lantikan dan kelayakan sebagai PPTM, syarat PSL, penetapan gaji permulaan, laluan kenaikan pangkat kepada Kumpulan PnP bagi PPTM yang berkelayakan dan berpengalaman, laluan kemahiran, pemendekkan tempoh KUP, pengwujudan Skim Bersepadu F, elaun Pensijilan Profesional, bayaran insentif perkhidmatan kritikal (BIPK), penempatan, job rotation, flexible working arrangement, hadiah pergerakan gaji dan lain-lain urusan perkhidmatan yang difikirkan wajar untuk dibuat penambahbaikan.

“DARI PPTM UNTUK PPTM”