Perjumpaan/Perbincangan Penstrukturan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) : Impak Dan Implikasi Anjuran KPPTM

Tarikh : 26 Julai 2019 (Jumaat)

Tempat : JPM Putrajaya

Satu perjumpaan berhubung Penstrukturan KPM : Impak dan Implikasi telah diadakan mengikut pada 26 Julai 2019 (Jumaat) bertempat di Dewan Serbaguna, Jabatan Perdana Menteri, Putrajaya.

Penganjuran perjumpaan bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan penjelasan secara dua hala berhubung perkara-perkara berikut yang berkait dengan penstrukturan KPM dan Gred PPTM:

a)     Pengwujudan Waran Perjawatan KPM

b)     Penstrukturan KPM dan Implikasi

c)     Polisi Pertukaran KPM dan Pelaksanaan

d)     Kedudukan Perjawatan Gred PPTM

e)     Dasar MAMPU dalam pengurusan pertukaran

Jemputan bagi sesi ini terdiri daripada wakil BSM KPM, BPO JPA dan BSM MAMPU. Wakil-wakil PPTM yang berkhidmat bawah KPM telah dijemput bagi memberi input kepada perkara-perkara yang diutarakan semasa sesi berlangsung.

Perjumpaan berjalan lancar dan perkara perbincangan telah dihuraikan oleh jemputan.

“DARI PPTM UNTUK PPTM”