Bengkel Pengukuhan Pasukan Kepimpinan KPPTM

Bengkel Pengukuhan Pasukan Kepimpinan KPPTM, anjuran Jawatankuasa KPPTM Sesi 2019/2021 telah diadakan mengikut ketetapan berikut:

Tarikh : 05 – 06 Oktober 2019

Tempat : Pusat Latihan dan Rekreasi, Sungai Congkak, Hulu Langat, Selangor.

Peserta : Majlis Jawatankuasa Kerja KPPTM Sesi 2019/2021 dan Wakil-wakil negeri

Objektif :

 • Mewujudkan kesefahaman dan kesepakatan diantara para peserta
  untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan;
 • Melahirkan hubungan yang baik serta merapatkan hubungan
  silaturrahim antara peserta;
 • Menguji tahap semangat berpasukan para peserta dalam menangani
  permasalahan;
 • Menanamkan sifat saling hormat-menghormati dan bantu-membantu
  dalam menjayakan sesuatu misi;
 • Membina sifat kerjasama, toleransi, dan rasa tanggungjawab dalam
  mengurus tadbir Kesatuan.

“DARI PPTM UNTUK PPTM”