Perjumpaan Dengan BKP Mampu

Tarikh : 18 Oktober 2019

Tempat : MAMPU Putrajaya

Satu perjumpaan dengan Bahagian Khidmat Pengurusan MAMPU telah diadakan pada 18 Oktober 2019 bertujuan membincangkan hal-hal perkhidmatan PPTM termasuk pertukaran, pengambilan, penempatan, kertas kerja Skim Bersepadu dan lain-lain perkara berhubung halatuju Skim Perkhidmatan PPTM.

“DARI PPTM UNTUK PPTM”