Bengkel Terma Rujukan Jawatankuasa Tetap Dan Pemurnian Sistem Saraan Baharu CUEPACS Tahun 2020

Tarikh: 24 – 26 Julai 2020

Lokasi: Kuala Lumpur

Bengkel telah diadakan pada 24 – 26 Julai 2020 dan dihadiri oleh wakil-wakil Jawatankuasa Tertinggi CUEPACS dan Ahli Kongres CUEPACS.

Intipati bengkel terdiri daripada:

  1. Membincang Terma Rujukan Jawatankuasa Tetap
  2. Menganalisa Kaji Selidik Pelaksanaan Kerja Dari Rumah
  3. Pemurnian Kertas Cadangan Sistem Saraan Baru dari CUEPACS

Selain daripada itu, terdapat juga Diskusi Ekonomi bersama Prof Madya Dr Madeline Berma dari UKM.