Webinar KPPTM Siri 2/2020 – Responsif Asas Penggunaan HTML

Tarikh :  19 November 2020 (Khamis)

Webinar telah disampaikan oleh Encik Tan Chai Lan, Pegawai Teknologi Maklumat dari Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Kehadiran amat menggalakkan. Webinar telah diadakan secara maya melalui aplikasi zoom. 

Objektif webinar adalah untuk memberi pengetahuan kaedah penggunaan html sebagai asas koding dalam semua pengaturcaraan. 

1) Definisi dan pengenalan HTML

2) Memahami dan membina struktur HTML

3) Paparan kod dan pengesahan HTML