ICT REFRESH COURSE PROGRAMME (ICTRCP) 2021

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) dengan usahasama KPPTM telah melaksanakan ICT Refresh Course Programme (ICTRCP) tahun 2021 yang mensasarkan penyertaan daripada skim perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM) Gred FA29 hingga Gred FA38.

Tujuan program ini adalah untuk memberi perkongsian pengetahuan dan maklumat sebagai pendedahan kepada peserta mengenai hala tuju bidang ICT di masa akan datang dalam menghadapi era teknologi. Selain itu, program ini juga untuk memupuk pembangunan diri menerusi pembelajaran berterusan dalam memastikan kualiti kerja sentiasa berada di tahap terbaik dan boleh bertindak bersesuaian dalam pelbagai situasi kerja.

Program ini telah diadakan selama 4 siri pada 12, 16, 23 dan 26 Ogos 2021 yang dihadiri seramai 60-70 PPTM setiap sesi dan merangkumi topik:

(1) Pengurusan Rangkaian
(2) Keselamatan dan Perlindungan Maklumat
(3) Kejuruteraan Keperluan Sistem
(4) Pengurusan Pangkalan Data
(5) Pengujian & Jaminan Kualiti Perisian
(6) Pengurusan Pusat Data
(7) Slot Motivasi – Mengenali Personaliti dan Kemahiran Berkomunikasi

OBJEKTIF PROGRAM

a) Menjadi satu platform pertemuan semua PPTM bagi menyuarakan pendapat dan pandangan yang bernas demi kepentingan dan kebaikan Skim PPTM;
b) Membantu membina rangkaian kerja dan komunikasi di kalangan PPTM untuk saling bertukar-tukar idea dan pengalaman demi memberi perkhidmatan yang lebih baik dan penuh dedikasi;
c) Menjana pemantapan kendiri PPTM yang lebih berdaya saing, kompeten, inovatif dan kreatif melalui percambahan idea untuk pembangunan jatidiri dan organisasi yang cemerlang;
d) Menyemai semangat bekerjasama di kalangan PPTM demi mewujudkan suasana kerja yang harmoni dalam menghadapi cabaran dunia teknologi;
e) Mewujudkan platform secara tahunan untuk pertemuan PPTM satu Malaysia yang boleh memotivasikan dan memenuhi keperluan pembangunan diri PPTM; dan
f) Memberi kesedaran kesihatan bagi melahirkan PPTM yang sihat dan cergas fizikal dan mental dalam berhadapan dengan tugas seharian.

Tenaga Pengajar terdiri daripada PTM dari INTAN dan MAMPU.