Perjumpaan Dengan BKP Mampu

Tarikh : 18 Oktober 2019 Tempat : MAMPU Putrajaya Satu perjumpaan dengan Bahagian Khidmat Pengurusan MAMPU telah diadakan pada 18 Oktober 2019 bertujuan membincangkan hal-hal perkhidmatan PPTM termasuk pertukaran, pengambilan, …