KESEJAHTERAAN PERKHIDMATAN

Demi perkhidmatan PPTM yang lebih sejahtera dan lestari.

 • Membentangkan kehendak perkhidmatan PPTM kepada Bhg Strategik MAMPU pada 22 Februari 2017.
 • Menyediakan kertas-kertas Cadangan Penambahbaikan Skim Perkhidmatan PPTM kepada MAMPU, CUEPACS, MBK melalui Suara PPTM.
 • Menyumbang idea dan cadangan dalam Bengkel Pemusatan Pengoperasian Perkhidmatan ICT pada awal pengambilalihan Skim Perkhidmatan F oleh MAMPU dari JPA.

 

PEMBANGUNAN KERJAYA

Penyediaan laluan kerjaya yang lebih komprehensif & kompetitif.

 • Mengadakan kursus dan latihan yang memberi manfaat ilmu kepada anggota – Kursus Network, Laravel, Joomla, Bengkel Kepimpinan, Teambuilding dll.  
 • Menganjurkan Seminar Tahunan PPTM bertujuan memaklumkan perkembangan terkini dalam perkhidmatan PPTM dan menyampaikan Technology Update,, membina silaturahim dan talian perhubungan di kalangan PPTM jauh dan dekat.
 • Kursus Kesedaran dan Persediaan bagi PPTM lantikan baharu dan juga untuk PPTM KUP 29 akan dikendalikan oleh MAMPU atas saranan KPPTM.
 • Pembentangan Laluan Pembangunan Kompetensi (CDR) telah dibentangkan oleh MAMPU semasa Bengkel Pengukuhan Jatidiri dan Kepimpinan Personel ICT pada 25 April 2019.

 

PENJAGAAN KEBAJIKAN

Kebajikan insaniah yang terpelihara. 

 • Mengumpul masalah PPTM KUP 29 dan membawa kepada pengetahuan Bhg Khidmat Pengurusan MAMPU pada 19 Februari 2017.
 • Menganjurkan perjumpaan PPTM yang berkhidmat di KPM yang terlibat dalam penstrukturan KPM

 

USAHASAMA & KOLABORASI

Bersama dalam gerak langkah satu Gabungan F.

 • Mengadakan usahasama dgn PERJASA dan CTSU bagi menjalankan Projek Microsoft DevOps pada 29 April 2019 dan 3 Disember 2019.
 • KPPTM juga berkolaborasi dgn Lembaga Teknologis Malaysia (MBOT) utk memudahkan pendaftaran dan pengiktirafan kpd PPTM yg berminat utk mendapatkan gelaran Ts dan Tc.
 • KPPTM melalui CUEPACS juga dijadikan laluan oleh Gabungan F utk menghantar Petisyen Jabatan ICT dan Ketua Perkhidmatan ICT kepada KSN.

 

KERTAS KERJA KPPTM

Suara PPTM mewakili semua lapisan gred PPTM.

 • Atas pengesyoran KPPTM, INTAN juga telah membuka peluang kpd PPTM utk dijadikan tenaga pengajar Joomla sebagai permulaan.
 • Kajian keseluruhan perjawatan PPTM bagi pelaksanaan PP.1/2016 dan juga perjawatan PPTM KUP29.
 • Penambahan perjawatan PPTM sediada bagi memberi ruang kenaikan pangkat yang lebih luas.
 • Memperbanyakkan flexi post bagi kenaikan satu pangkat sahaja iaitu FA29/FA32, FA32/FA38, FA38/FA40 sebab flexi post yang dibuat dari FA29 ke FA40 akan merugikan Skim PPTM dari segi peluang kenaikan pangkat oleh PPTM lain yang layak.
 • Kaedah keanikan pangkat yang mudah bagi PPTM yang berkelayakan Degree/Master/PhD mengambilkira kelayakan, pengetahuan dan pengalaman.
 • Memendekkan tempoh TBK1 dan TBK2 – TBK1 dari 13 tahun kepada 10 tahun dan TBK2 dari 13 tahun kepada 8 tahun.
 • Mewujudkan TBK3 bagi tempoh 6 tahun atau mengisi mana-mana kekosongan yang mana terdahulu.
 • Mencadangkan Skim Perkhidmatan PPTM sebagai Skim Perkhidmatan Bersepadu dan kertas kerja ini telah dalam kajian JPA bersama-sama dengan proses penambahbaikan semua skim perkhidmatan.