AplikasiAgensi UtamaPekeliling PerkhidmatanSurat Pekeliling Perkhidmatan

PEKELILING PERKHIDMATAN

PP 2021

     1. PP Bil. 2/2021 – Pindaan Syarat Lantikan Bagi 12 Skim Perkhidmatan

PP 2020

     1. PP Bil. 5/2020 – Dasar Bekerja Dari Rumah & Soalan Lazim

PP 2019

 1. PP Bil.11/2019 – Pemberian Ex-Gratia Kematian Sekaligus Kepada Waris Yang Layak Bagi Anggota Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan dan FAQ PP.11/2019
 2. PP Bil.9/2019 – Pelaksanaan Pelarasan Gaji Ke Gaji Permulaan Bagi Menggantikan Pemberian Hadiah Pergerakan Gaji (HPG) dan FAQ PP.09/2019
 3. PP Bil.8/2019 – Pemberian Pergerakan Gaji Tahunan Diawalkan Kepada Pegawai Yang Meninggal Dunia Dalam Perkhidmatan Sebelum Tarikh Pergerakan Gaji dan FAQ PP.08/2019
 4. PP Bil.7/2019 – Kenaikan Kadar Bantuan Sara Hidup dan FAQ PP.07/2019
 5. PP Bil.5/2019 – Pelaksanaan Waktu Bekerja Flexi (WBF) Di Agensi Kerajaan Persekutuan dan FAQ PP.5/2019

PP 2018

 1. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil.4 Tahun 2018 – myPortfolio: Panduan Kerja Sektor Awam

PP 2017

 1. PP Bil.11/2017 – Pelaksanaan Kebenaran Pulang Awal Satu Jam Kepada Pegawai Wanita Mengandung
 2. PP Bil.10/2017 – Kenaikan Pangkat Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan Bagi Pegawai Kumpulan Pelaksana
 3. PP Bil.5/2017 – Kemudahan Cuti Bersalin Pegawai Perkhidmatan Awam
 4. PP Bil.4/2017 – Penambahbaikan Waktu Bekerja Berperingkat (WBB) Di Agensi Kerajaan Persekutuan
 5. PP Bil.3/2017 – Kemudahan Cuti Umrah

PP 2016

 1. PP Bil.11/2016 – Kemudahan Cuti Kuarantin
 2. PP Bil.8/2016 – Kemajuan Kerjaya Laluan Secara Pantas (Fast Track) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 3. PP Bil.7/2016 – Kemajuan Kerjaya Laluan Pakar Bidang Khusus (Subject Matter Expert – SME) Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
 4. PP Bil.5/2016 – Dasar Baharu Cuti Tanpa Gaji Bagi Pegawai Yang Mengikut Pasangan Bertugas Atau Berkursus Di Dalam Atau Di Luar Negara
 5. PP Bil.1/2016 – Rasionalisasi Skim Perkhidmatan Bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan Di Bawah Sistem Saraan Malaysia
 6. Soalan Lazim Gaji PP Bil.1/2016