Peraturan 3(1) – Keanggotaan KPPTM terbuka kepada kakitangan yang berkhidmat dalam Skim Perkhidmatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia tidak termasuk Sabah, Sarawak dan WP Labuan.

 

Peraturan 4(3) – Seseorang anggota yang terhutang yuran selama tiga bulan berturut-turut akan dengan sendirinya terhenti daripada menjadi anggota Kesatuan. Haknya dalam Kesatuan akan hilang dan namanya hendaklah dipotong dari Daftar Yuran / Keanggotaan