Peraturan 4(1)
Yuran Masuk – RM20
Yuran Bulanan – RM5

 

Peraturan 4(2) – Yuran bulanan hendaklah dijelaskan sebelum tujuh haribulan pada tiap-tiap bulan.

 

Peraturan 3(3) – Setelah permohonan seseorang itu diluluskan oleh Majlis Jawatankuasa Kerja dan yuran masuk serta yuran bulanan bagi tiga (3) bulan pertama dijelaskan maka namanya hendaklah didaftarkan dalam Daftar Yuran/Keanggotaan sebagai anggota.